27/10 | Ligeti’s It!《利就係佢!》

Hong Kong New Music Ensemble Homepage Buy Tickets

Concert-Poster日期 Date
TIME CHANGED! 2013/10/27 (日 Sun) 5:00pm

地點 Venue
香港演藝學院香港賽馬會演藝劇院
Jockey Club Amphitheatre, Hong Kong Academy of Performing Arts

音樂會前講座一 (廣東話主講) Pre-Concert Talk 1 (in Cantonese)

“An Introduction to Ligeti, Particularly in Reference to Post-WWII Vocal Music”

22.09.2013, 17:30 @ Eric Hotung Studio, Hong Kong Arts Centre
Speaker: Dennis Wu

以二戰後的聲樂作品為例介紹作曲家利蓋蒂
22.09.2013, 17:30 @ 香港藝術中心何鴻章排練室
主講︰胡銘堯

曲目
捷爾吉.利蓋蒂︰《節拍交響詩》為100台節拍器而作 (1962)
捷爾吉.利蓋蒂︰《連續》為古鍵琴獨奏而作 (1968)
捷爾吉.利蓋蒂︰木管五重奏六首 (1953)
捷爾吉.利蓋蒂︰《孤獨》(1946)、《帕保伊》(1953)、《青春!》(1999) 室樂合唱作品三首
捷爾吉.利蓋蒂︰小提琴、圓號、鋼琴三重奏 (1982)
林丰︰《假想朋友》,為薩克斯管及室樂團而作 (2013) – 世界首演
捷爾吉.利蓋蒂︰室內協奏曲 (1969-70)

演出
浦爾* + 文盛伯 指揮
香港創樂團
香港創樂團室樂合唱團
孫穎麟 薩克斯管獨奏
100名香港學童演出利蓋蒂的《節拍交響詩》

Programme
György Ligeti: Poème Symphonique for 100 metronomes (1962)
György Ligeti: Continuum (1968)
György Ligeti: Six Bagatelles for Wind Quintet (1953)
György Ligeti: Magány (1946); Pápainé (1953); Haj, ifjuság! (1999) for chamber choir
György Ligeti: Trio (1982)
Fung Lam: Imaginary Friends (2013)
György Ligeti: Chamber Concerto (1969-70)

Artists
Ulrich Pöhl* / John Winzenburg, conductors
Hong Kong New Music Ensemble
HKNME Chamber Voices
Timothy Sun, saxophone soloist
100 Hong Kong school chidren performing Ligeti’s Poème Symphonique 

*Ulrich Pöhl, Artistic Director and Chief Conductor of the Dutch ensemble Insomnio

 

Share this post

submit to reddit

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *

scroll to top